Varjoliitokurssi

Pallas 2012

Varjoliito ja riippuliito ovat mielenkiintoisia ilmailulajeja ja mukaan pääsee peruskurssin kautta. Alaikäraja kurssille on 15 vuotta ja yläikärajaa ei ole. Koulutus eli varjoliitokurssi tapahtuu ParaPro-järjestelmässä Ilmailuliiton hyväksymissä kerhoissa ja kouluttajina toimivat ko. lajiin koulutuksen saaneet lennonopettajat. Yleensä lajin kokeneemmat toimivat kouluttajina ja heillä on myös näkemystä ilmailuun turvallisuuden ollessa aina etusijalla. Kouluttajat toimivat tukihenkilönä vielä pitkään varjoliitoperuskurssin jälkeenkin ja voivat myös neuvoa uusia harrastajia varusteiden hankinnassa.

Kaikkea ilmailua Suomessa valvoo Trafin ilmailuhallinto ja ilman asianmukaista koulutusta ja lupia ei Suomessa saa lentää millään lentolaitteella. Riippu- ja varjoliidossa vaaditaan hyväksyttyjen teoriakokeiden lisäksi vähintään seitsemän lentopäivän aikana vähintään 40 kpl yli 200 metriä korkeaa onnistunutta lentoa sekä hyväksytyn tarkastuslennon lennonopettajalle. Varjoliitokurssin jälkeen oppilas saa koulutustodistuksen ja kelpoisuustodistus haetaan Suomen Ilmailuliitolta. Riippu- ja varjoliidossa käytetään viisiportaista koulutusohjelmaa SP/PP1-5.

Ilmailu ei ole täysin vaaratonta, mutta olosuhteet huomioimalla ja noudattamalla koulutuksessa saatuja tietoja ja taitoja, lajia ei voi pitää erityisen vaarallisena.

Liitoharrastuksen terveysvaatimukset

Normaali terveydentila ja kohtalainen yleiskunto riittävät hyvin lentoharrastuksen aloittamiseen. Vaaratilanteen saattaa aiheuttaa mm. epilepsia, diabetes, huimauskohtaukset, korkea verenpaine, mielenterveyshäiriöt, aistien puutteellinen toiminta esimerkiksi huono näkö tai raajojen toimintahäiriöt. Koulutuskansiosta löytyvän terveydentilavakuutuksen allekirjoittamalla vakuutat, ettet tietääksesi sairasta em. sairauksia tai muita sairauksia, jotka saattavat sinut tai muut vaaraan lentotoiminnassa. Silmälasit eivät ole este.

 

 

Laivonsaari

MISSÄ

Varjoliitoa harrastetaan Kuopion lähialueilla yhdessä riippuliitoharrastajien kanssa samoilla lentopaikoilla. Lentämään pääsee suorittamalla varjoliitokurssin, joita järjestetään yleensä vuosittain alkaen syksyllä.

Moottorivarjoliitäjät voivat lentää periaatteesta mistä tasaiselta pellolta tahansa maanomistajan luvalla. Movailijat kokoontuvatkin usein kesäiltaisin sopivaan paikkaan ja lentelevät paikallislentoa eri puolilla maakuntaa.


Lisätietoja varjoliidosta saa kerhomme yhteyshenkilöitä ja netistä esim. Suomen Ilmailuliiton nettisivuilta www.ilmailuliitto.fi ja www.varjoliito.net. Voit myös tulla katsomaan toimintaamme kesällä viikonloppuihin esim. Rautavaaran lentokentälle tai jos näet moottorivarjoliitimen, niin seuraa mihin se laskeutuu ja käy juttelemassa.

 

Maakäsittelyä Mantylahdessä 2012

VARJOLIITOKURSSIN KOULUTUSOHJELMA

PP1 Teoria

Varjoliitokurssi alkaa teorialla sekä liitimen maakäsittelyllä. Teoriaosuudella tutustutaan liitimen rakenteeseen, ohjausoppiin, sääoppiin, ilmailumääräysiin, turvalliseen oppimiseen sekä aerodynamiikkaan. Harrastuksen myötä Sinusta voi kehittyä melkoinen "meteorologi" joka pystyy ennakoimaan sään kehittymistä ja osaa lukea pilviä kuin päivän lehteä. Koulutus tapahtuu yleensä iltaisin ja/tai viikonloppuisin.

Oppilas saa oman opintomateriaalin, lentopäiväkirjan ja oppilaskortin. Ilmailussa pidetään lentopäiväkirjaa kaikista lennoista. Lentopäiväkirjaan merkitään mm. vallitseva sää, lentoaika ja lentojen lukumäärä.

Ilmailussa tulee osata lentosäännöt, koska riippu- ja varjoliitäjät toimivat samassa ilmatilassa kuin siviili-, sotilas- ja matkustajaliikenne. Ilmaliikenne hoidetaan ilmailuradiolla olemalla yhteydessä lennonjohtoon ja muihin ilma-aluksiin. Perusasioiden ollessa tiedossa siirrytään harjoittelemaan liitimen käsittelyä ensin maassa. Maakäsittelyn avulla opetellaan perusasiat ilman että jalat irtoavat vielä maasta. Hyvät maakäsittelytaidot ovat erityisen tarpeen esimerkiksi rinnelentopaikolla, joissa olosuhteet voivat olla joskus hyvinkin vaativat.

 

PP1 Käytännön harjoitukset

Aluksi oppilasta hinataan 5-50 m:n korkeudella, jolloin oppilas voi harjoitella itsenäistä liitimen ohjausta. Opettaja tarkkailee jatkuvasti kuinka lisääntyvä korkeus vaikuttaa toimintakykyyn. Matalalentoja jatketaan tarpeen mukaan. Yleensä 5-10 matalan lennon jälkeen oppilas on valmis korkeisiin yli 200m hinauksiin.

 

PP2 Käytännön harjoitukset

Korkeat hinaukset tehdään normaalisti taittopyörähinauksina noin 1000m pitkällä narulla tai kitkakelahinuaksena. 40 korkean lennon jälkeen oppilas on yleensä valmis tarkastuslennolle. Tämä lento on se "päättötyö", jossa tarkastetaan kurssilla opetettujen asioiden osaaminen. Hyväksytysti suoritetun tarkastuslennon, sekä kirjallisen kokeen jälkeen oppilas saa koulutustodistuksen ja voi hakea PP2-kelpoisuutta. Tämä todistus ja kelpoisuus oikeuttaa lentämään itsenäisesti eri lentopaikoilla, ilman kouluttajan läsnäoloa, mutta ei vielä esim. vaativia vuoristo-, termiikki- tai matkalentoja. Vasta vuosien kokemus tuovat varmuutta kelin ja lentopaikkojen arviointiin. Myöhemmin jopa yli 100 km:n matkalennot ovat mahdollisia.

 

Kelpoisuustodistus

Varjoliidossa on käytössä 5-portainen kelpoisuusjärjestelmä. Kurssin jälkeen, kokeet ja tarkastuslennon läpäistyään, oppilas saa PP2 kelpoisuuden.

Sisältäen kaikki tarvittavat: Kerhon jäsenmaksu, SIL:n jäsenmaksu, tapaturmavakuutus, Ilmailulehden, oppimateriaalit, teoriaopetus, kerhon kaluston käyttö koulutuksen aikana, hinausmaksut ja tarkastuslento.

 

Varjoliitokurssin kesto

Varjoliitokurssi etenee pääasiassa viikonloppuisin riippuen lentokeleistä ja vaatii oppilaan aktiivisuutta, kun keli on koulutuslennoille sopiva. Koulutus kestää yleensä 3-6 kk riippuen vuodenajasta ja sääolosuhteista. Jos olet kiinnostunut varjoliidosta ja Sinulla on aikaa osallistua koulutukseen, niin laji tarjoaa varmuudella hienoja elämyksiä ja ikimuistoisia hetkiä.

 

Myöhemmin

Kun lentämisen perustaidot ovat hallinnassa alkaa ajatus suuntautua kesäiselle poutataivaalle valkoisten kumpupilvien alle. Termiikkilentäminen ja lyhyet matkalennot ovat mahdollisia ilman moottoria jopa jo ensimmäisen vuoden aikana. Jos olet todella aktiivinen alkeiskoulutusvaiheessa, niin kesän kuluessa taitojen karttuessa voit jo alkaa suunnittelemaan opettajan kanssa lentämistä pilvien pohjissa pitkin maakuntaa.

Kokemus on opettanut, että talven aktiivisimmat oppilaat voivat lentää ensimmäisen matkalennon jo samana kesänä.

 

KURSSIN HINTA

Varjoliitokurssin hinta on yhdessä erässä maksettuna 1945€ sisältäen kaiken tarvittavan aina itsenäiseen PP2-kelpoisuuteen saakka, tarvitset vain ulkoiluun sopivan vaatetuksen.
Kurssin voi maksaa myös kahdessa erässä PP1 695€ ja PP2 1300€, PP1 ennen koulutuksen alkua ja PP2 ennen korkeita hinauksia.

Sisältäen:

 • SIL:n jäsenmaksu

  • Oppilasajan tapaturmavakuutus

  • Ilmailulehti

 • Oppimateriaalit

 • Teoriaopetus, maakäsittely ja lennot minimissään PP1 5kpl ja PP2 40kpl

 • Kerhon kaluston käyttö koulutuksen aikana

 • Hinausmaksut

 • Tarkastuslento

 • Pelastusvarjon pakkauskurssi (jatkokoulutus vaiheessa)

 • Rinnelentokoulutus (jatkokoulutus vaiheessa)
   

Lisäksi oppilaille pyritään suorittamaan hinaajan pätevyys jo kurssin aikana. Varjoliitokurssin aikana voi olla myös pelastusvarjon heitto- ja pakkaus leiripäivä.

Oman auton käyttö ei ole välttämätön, mahdollisuuksien rajoissa oppilaat pääsevät kouluttajien kyydissä. Oppilaiden tutustuessa samalta suunnalta liikkuvat usein samoilla kyydeillä.

 

KURSSILLE ILMOITTAUTUMINEN

Varjoliitokurssille oppilaat valitaan siinä järjestyksessä kun joko koko kurssimaksu
1950€ tai PP1 695€ on maksettu. Kurssin järjestäytymiskokouksessa allekirjoitetaan terveydentilavakuutus ja koulutussopimus. Mikäli kurssin alkuvaiheessa joku oppilas keskeyttää kurssin, voidaan tilalle valita ilmoittautumisjärjestyksessä seuraava. PP1-vaiheen jälkeen kurssia ei enää täydennetä.

Lisätietoja: Timo Rissanen 044-5271234

Ilmoittaudu: parafun@hotmail.fi

Pankkiyhteys: Pohjois-Savon Osuuspankki FI96 5608 8820 0564 87

Kuvaaja: Tuomas Ervasti
Kurssilta hyvät "eväät" lentämiseen